Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Χρήση:
Έδρα:
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
(αξία οχήματος):
Επάγγελμα:
Τύπος οχήματος:
Φορολογική ισχύς:
Ημερομηνια απόκτησης διπλώματος:
Bonus Malus:
Σωματικές βλάβες:
Έτος κατασκευής:
Υλικές ζημιές:
Φροντίδα ατυχήματος:
Προστασία Βonus Malus:
Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο:
Προσωπικό ατύχημα:
Νομική προστασία:
Θραύση κρυστάλλων:
Κάλυψη αερόσακου
(Συνέπεια ατυχήματος):
Τρομοκρατικές ενέργειες:
Κλοπή ολική:
Πυρός:
Κάλυψη αερόσακου (Τυχαίου ανοίγματος):
Οδική βοήθεια:
Ίδιες ζημιές και κακόβουλες βλάβες:
Κλοπή ολική/μερική:
Fax:
E-mail:
Τηλέφωνο:
Διάρκεια:
Παρατηρήσεις:
Βασικές καλύψεις


Προαιρετικές καλύψεις
Επικοινωνούμε μαζί σας με
Για να επιβεβαιωθεί ότι η φόρμα έχει συμπληρωθεί από ένα πρόσωπο και όχι από αυτοματοποιημένο πρόγραμμα, παρακαλώ πληκτρολογείστε τους χαρακτήρες που βλέπτετε στην εικόνα.
Οι χαρακτήρες θα εμφανιστούν κεφαλαίοι στην οθόνη σας.
Click for new image
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Απλό
Ετήσιο
Cabrio
Εξάμηνο
Τα πεδία με * πρέπει να συμπληρωθούν